Motivation 3.0

Hej och tack för din medverkan på föreläsningen Motivation 3.0. För oss är det viktigt att veta vad just du tycker. Vi tar tacksamt emot din utvärdering som du fyller i nedan.

Markera på en skala från 1 till 5 hur du upplevde föreläsningen.

1 = inte alls bra
2 = mindre bra
3 = varken bra eller mindre bra
4 = bra
5 = mycket bra

Hur bedömer du föreläsningen som helhet?

Hur bedömer du föreläsningens innehåll?

Hur bedömer du föreläsaren?

I vilken utsträckning skulle du rekommendera föreläsningen för andra?

Ditt namn (frivilligt):

Berätta gärna vad du tyckte var bra med föreläsningen och vad som kan göras bättre (frivilligt):