AUTHENTIC WORKSHOP

Hej och tack för din medverkan. För oss är det viktigt vad just du tycker om Authentic Workshop. Vi tar tacksamt emot din utvärdering som du fyller i nedan.

Markera på en skala från 1 till 5 hur du upplevde Authentic Workshop.

1 = inte alls bra
2 = mindre bra
3 = varken bra eller mindre bra
4 = bra
5 = mycket bra

Hur bedömer du Authentic Workshop som helhet?

Hur bedömer du Authentic Workshops innehåll?

Hur bedömer du workshopledaren?

Hur bedömer du workshophandledarna?

I vilken utsträckning skulle du rekommendera Authentic Workshop för andra?

Ditt namn (frivilligt):

Vi vill jättegärna spara ditt Authentic Purpose. Välkommen att dela det med oss! (frivilligt)

Mitt Authentic Purpose:

Berätta gärna med egna ord hur workshopen berörde dig (frivilligt):

Berätta gärna vad du tyckte var bra med Authentic Workshop och vad som kan göras bättre (frivilligt):

Mera information:

Läs mera om workshopen

Läs broschyr om Authentic Workshop