Inre drivkraft

Hej!

Tack för din medverkan på workshopen "Finn din inre drivkraft". För oss är det viktigt att veta vad just du tyckte om workshopen. Vi tar tacksamt emot din feed back som du fyller i nedan.

Markera på en skala från 1 till 5 hur du upplevde workshopen.

1 = inte alls bra
2 = mindre bra
3 = varken bra eller mindre bra
4 = bra
5 = mycket bra

Hur bedömer du workshopen som helhet?

Hur bedömer du workshopens innehåll?

Hur bedömer du workshopledaren?

Hur bedömer du handledaren/handledarna?

I vilken utsträckning skulle du rekommendera workshopen för andra?

Ditt namn (frivilligt):

Din personliga mening (frivilligt)

Mening:

Berätta gärna med egna ord vad du främst tog med dig från workshopen (frivilligt):

Berätta gärna vad du tyckte var bra med workshopen och vad som kan göras bättre (frivilligt):

Berätta gärna om du vill gå på en fortsättningsworkshop (frivilligt):

Mera information:

Läs mera om workshopen

Prenumerera på bloggen via e-post