ALP

ALP (Autentiskt ledarprogram) är ett program med fokus på personlig utveckling i ledarskapet. För dig som genomgått ALP genomför vi denna avslutande enkät. All information som delges i enkäten är anonym och återkoppling sker i samlad form.

För markeringarna 1 till 5 gäller följande:

1 = inte alls bra
2 = mindre bra
3 = varken bra eller mindre bra
4 = bra
5 = mycket bra

Ditt namn:

Hur upplevde du ledarprogrammet som helhet?

Hur bedömer du ledarutvecklarens kompetens?

Ledarutvecklaren var engagerad i min utveckling?

Hur väl tycker du att programmet passade just dig?

I vilken grad skulle du rekommendera ALP för kollegor och andra chefer?

Hur upplever du att programmet påverkat dig i arbete och vardag?:

Vad har påverkat dig allra mest och vad tar du främst med dig från programmet?:

Beskriv vad som var bra och mindre bra med ALP:

Många tack för din medverkan!