Ledarskapsdagen

Hej och tack för din medverkan på Ledarskapsdagen. För oss är det viktigt vad just du tycker. Vi tar tacksamt emot din utvärdering som du fyller i nedan.

Markera på en skala från 1 till 5 hur du upplevde föreläsningen.

1 = inte alls bra
2 = mindre bra
3 = varken bra eller mindre bra
4 = bra
5 = mycket bra

Ditt namn (frivilligt):

Hur bedömer du Ledarskapsdagens innehåll och upplägg?

Hur bedömer du föreläsare Therese Appelqvist?

I vilken utsträckning skulle du rekommendera Ledarskapsdagen till en kollega eller annan person i en liknande situation som din?

Hur bedömer du Ledarskapsdagen som helhet?

Vad tar du med dig hem från Ledarskapsdagen? (Intryck, insikt, aha-upplevelser, viktigt etc.):

Berätta gärna vad du tyckte var bra med Ledarskapsdagen och vad som kan göras bättre:

Jag vill veta mera om autentiska ledarprogram. Lämna gärna din e-postadress så skickar vi mera information: