Relationsföreläsning

Hej och tack för din medverkan på relationsföreläsningen. För oss är det viktigt vad just du tycker. Vi tar tacksamt emot din utvärdering som du fyller i nedan.

Markera på en skala från 1 till 5 hur du upplevde föreläsningen.

1 = inte alls bra
2 = mindre bra
3 = varken bra eller mindre bra
4 = bra
5 = mycket bra

Hur bedömer du relationsföreläsningen som helhet?

Hur bedömer du relationsföreläsningens innehåll och upplägg?

Hur bedömer du föreläsaren?

I vilken utsträckning skulle du rekommendera relationsföreläsningen för andra?

Ditt namn (frivilligt):

Berätta gärna vad du tyckte var bra med relationsföreläsningen och vad som kan göras bättre (frivilligt):